پیام نوروزی مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار

پیام نوروزی مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار بسم الله العلی العظیمسال ۱۳۹۷ با تمام فراز و نشیب‌هایش، با تمام شیرینی‌ها و تلخی‌هایش، با تمام راستی‌ها و ناراستی‌هایش گذشت و آنچه بر جای ماند، رد اعتقاد و اعتماد ملت ایران است به نظام مقدس اسلامی که هم تا پای جان و هم تا پای […]