جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی ایثار با حضور مدیرکل حوزه‌ی ریاست بنیادشهید و امورایثارگران

جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی ایثار با حضور مدیرکل حوزه‌ی ریاست بنیادشهید و امورایثارگران به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار جلسه‌ی هیئت مدیره‌، امروز، ۱۶آبان۱۴۰۰، باحضور مشاورعالی و مدیرکل حوزه‌ی ریاست بنیادشهید و امور ایثارگران، تمامی اعضای هیئت‌مدیره، معاون اداری، مالی و پشتیبانی و مدیرکل حراست ایثار برگزارشد. در این جلسه پس از بیان […]

افتتاح نخستین آسایشگاه جانبازان چهارمحال و بختیاری در موسسه‌ی ایثار

افتتاح نخستین آسایشگاه جانبازان چهارمحال و بختیاری در موسسه‌ی ایثار به گزارش موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، ۱۳آبان۱۴۰۰، نخستین آسایشگاه جانبازان ضایعه‌ی نخاعی چهار محال و بختیاری با حضور معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین مدیرعامل ایثار، افتتاح شد. مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار گفت: این آسایشگاه […]